RAB terapeuters efteruddannelseskrav

Det er ZCT´s bestyrelse der alene varetager administrationen af RAB ansøgninger samt udarbejdelse af krav til efteruddannelse. Det er bestyrelsens pligt, at sikre at efteruddannelseskravene overholdes.

Ændring i disse krav, vil blive offentligt gjort på ZCT´s hjemmeside, i medlemsblad og andre gangbare medier.

 

Fra det tidspunkt Terapeuten får tildelt RAB titlen, gælder følgende for at kunne bevare RAB:

 • Optjeningsperioden er hver 3. år
 • Der skal optjenes minimum 6 fagspecifikke timer pr. registrering (zoneterapi, akupunktur, massage eller kranio sakral terapi) Dvs. alle kurser og fag der har relation til indholdet i de eksamensrelaterede fag i grunduddannelsen. 
 • + 24 timer efter frit valg i alle fag, der er godkendt i henhold til lov om registrering
 • Alle kurser skal være på minimum 6 timer (1 dag)
 • Optjendes der 60 timer eller derover i optjeningsperioden, forlænges perioden med 3 år
 • Førstehjælp og opfølgning godkendes som 3 timers efteruddannelse. Førstehjælp skal opdateres hvert 2. år. Dokumenteres ved indsendelse af deltagerbevis, som tydeligt angiver kursusudbyder, indhold, timer og underviser
 • Supervision, max 10 timer i perioden. Dvs. fagligt såvel som personlig, supervision givet eller modtaget. Supervision dokumenteres ved erklæring med indikation af emne/indhold/tidsforbrug samt underskrift af supervisor.
 • Bestyrelsen i ZCT anviser hvilke fag der opfylder efteruddannelseskravene. Fremover vil alle kurser og efter-/videre-uddannelser, som tager afsær i Sundhedsstyrelsens godkendte fag i henhold til registreringsloven være tællende. Det vil sige ZCT til enhver tid retter sig efter den aktuelle liste på www.sst.dk, hvor de forskellige fag og foreninger er registreret. 
 • Em liste over godkendte kursusudbydere og efteruddannelseskurser, kan altid findes på intranettet på www.zct.dk under fanen" kurser og efteruddannelser"
 • Ved kursus eller konference deltagelse i DK eller udlandet, kontalt sekretariatet.
 • Manglende overholdelse af efteruddannelskravene medfører øjeblikkelig inddragelse af RAB godkendelsen.
 • Terapeuten har mulighed for at sæge orlov i op til 1. år, fx i forbindelse med barsel eller længerevarende sygdom
 • Kontakt sekretariatet for råd og vejledning, hvis du er i tvivl. info@zoneconnection.dk
 • Gældende fra 1. januar 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Find en zoneterapeut i dit område - klik her!
zct · tlf. 21 49 07 79 · e-mail: info@zoneconnection.dk