Hvordan melder jeg mig ind?

Har du tidligere været medlem af ZCT og ønsker at genoptage dit medlemskab, kan du sende os en e-mail, vi vil derefter udsende kontingentopkrævning samt et eksemplar af det seneste medlemsblad.

Har du ikke været medlem af ZCT før skal du fremsende kopi af dit eksamensbevis (jf. optagelsesregler på minimum 660 timer - se dem her) og kopi af nyere førstehjælps kursusbevis (husk at din første hjælp ikke må være over 3 år gammel). Ansøgningen skal sendes til ZCT´s formand - se her.  Når bestyrelsen har godkendt din anmodning om at blive optaget i foreningen, udsender vi kontingentopkrævning samt et eksemplar af det seneste medlemsblad.

Dit medlemskab i ZCT er først gyldigt når kontingentindbetalingen er modtaget.

Hvordan melder jeg mig ud?

Du kan melde dig ud af ZCT ved at kontakte os på e-mail eller pr. telefon. ZCT yder ikke tilbagebetaling af indbetalt kontingent.

 

Manglende indbetaling af kontingent medfører automatisk  udmeldelse af ZCT.

Terapeuterne er i fokus

Bestyrelsen arbejder hele tiden på at skabe de mest optimale rammer for terapeuterne og deres professionelle virke. Foreningens aktiviteter finansieres af medlemmernes kontingent indbetalinger. Det er ZCT's ønske at fastholde et lavt kontingentniveau.

ZCT's kontingent udgør:

  • Gr. 1 725,-   pr. halvår  (Zoneterapeut medlem uden RAB/SA)
  • Gr. 2 1075,- pr. halvår  (Zoneterapeut medlem med RAB/SA )
  • Gr. 3 1425,- pr. halvår  ( RAB/SA i 2 uddannelser)
  • Gr. 4 1775,- pr. halvår  ( RAB/SA i 3 uddannelser)
  • Gr. 5 2125,- pr. halvår  ( RAB/SA i 4 uddannelser)
  • Gr. 6 400,-   pr. år        ( Bladmodtager)

 

zct zoneterapeuterAlle foreningens aftaler, tilbud og formalia er omfattet af kontingentet. Der er ikke nogen form for meropkrævning.

Kontingentet dækker naturligvis vores omfattende Erhvervsansvarsforsikring, Koda Gramax, kliniklisten, medlemsblad, adgang til ZCT´s intranet hvor du kan downloade logoer samt diverse skabeloner og forum siden hvor du kan kommunikere med andre ZCT terapeut kollegaer, hvis du fx har brug for behandlingsråd.

 Hvis du ønsker at ansøge om at blive medlem af ZCT skal du bruge denne blanket

Hvis du ønsker at ansøge om at blive RAB/SAmedlem af ZCT skal du bruge denne blanket

Hvis du er RAB/SA zoneterapeut og også ønsker at blive optaget som RAB/SA akupunktør i ZCT, skal du bruge denne blanket

Hvis du er RAB/SA zoneterapeut og også ønsker ar blive optaget som RAB/SA massør i ZCT, skal du bruge denne blanket

HVis du er RAB/SA zoneterapeut og også ønsker at blive optaget som RAB/SA Kranio Sakral Terapeut, skal du bruge denne blanket

Ansøgning sendes til sekretariatet

Anette Hansen mail info@zoneconnection.dk

Telefon til  sekretariatet:

21 49 07 79

Mandag 10.30 -12.30

Torsdag 8-10

Spørgsmål vedr. hjemmesiden og efteruddannelseskurser:

Dorthe Lambæk på mail: zct@hotmail.dk

 

zct · tlf. 21 49 07 79 · e-mail: info@zoneconnection.dk