Hvordan melder jeg mig ind?

Nyt medlem?

Hvis du øsnker at blive optaget som medlem, skal du fremsende kopi af dit eksamensbevis, dokumentation for din nuddannelse (min 660 timer) og kopi af nyere førstehjælps kursusbevis (husk at din førstehjælp ikke må være over 2 år gammel). Når din anmodning om at blive optaget i foreningen er godkendt, udsendes kontingentopkrævning samt et eksemplar af det seneste medlemsblad. Hvis du også ansøger om at blive RAB godkendt, opkræver vi et engangsbeløb på kr. 800,00

Nuværende medlem?

Hvis du i forvejen er RAB godkendt zoneterapeut hos ZCT og ansøger om at blive RAB godkendt akupunktør, massør eller kranio sakral terapeut , skal du ikke betale engangsbeløbet på 800 kr.

RAB terapeuter - godkendt af andre brancheforeninger?

Hvis du er medlem af en anden branceforening og ønsker at blive optaget som medlem i ZCT, bedes du kontakte sekretariatet. 

Dit medlemskab i ZCT er først gyldigt når kontingentindbetalingen er modtaget.

Hvordan melder jeg mig ud?


Du kan melde dig ud af ZCT ved, at kontakte os på e-mail eller pr. telefon. ZCT yder ikke tilbagebetaling af indbetalt kontingent. 

Hvis terapeuten udmeldes af ZCT, er RAB godkendelsen ikke længere gyldig. Det skriftlige registreringsbevis skal sendes retur til ZCT. Terapeuten må ikke længere benytte RAB titlen.

Ønsker terapeuten at genoptage sin RAB  godkendelse og/eller sit medlemskab kan dette ske uden opkrævning af RAB ansøgningsgebyr (husk at fremvise dokumentaiton for at førstehjælps kursus ikke er under 2 år gammel).

 

Manglende indbetaling af kontingent medfører automatisk  udmeldelse af ZCT.

Terapeuterne er i fokus

Bestyrelsen arbejder hele tiden på at skabe de mest optimale rammer for terapeuterne og deres professionelle virke. Foreningens aktiviteter finansieres af medlemmernes kontingent indbetalinger. Det er ZCT's ønske at fastholde et lavt kontingentniveau.

ZCT's kontingent udgør:

  • Gr. 1 725,-   pr. halvår  (Zoneterapeut medlem uden RAB)
  • Gr. 2 1075,- pr. halvår  (Zoneterapeut medlem med RAB )
  • Gr. 3 1425,- pr. halvår  ( RAB i 2 uddannelser)
  • Gr. 4 1775,- pr. halvår  ( RAB i 3 uddannelser)
  • Gr. 5 2125,- pr. halvår  ( RAB i 4 uddannelser)
  • Gr. 6 400,-   pr. år        ( Bladmodtager) 

 

 Sådan ansøger du

Hvis du ønsker at ansøge om at blive medlem af ZCT gr. 1, skal du bruge denne blanket

Hvis du ønsker at ansøge om at blive RABmedlem af ZCT gr. 2  skal du bruge denne blanket

Hvis du er RAB zoneterapeut og også ønsker at blive optaget som RAB massør, akupunktør eller kranio sakral terapeut, bedes du kontakte sekretariatet. 

 

Ansøgning sendes til sekretariatet

Anette Hansen mail info@zoneconnection.dk

Telefon til  sekretariatet:

21 49 07 79

Mandag - Torsdag 8-10

 

 

zct · tlf. 21 49 07 79 · e-mail: info@zoneconnection.dk