Medlemsfordele:

 

  • GRATIS kontingent for nyuddannede terapeuter. Vi ved at der er mange udgifter forbundet med opstart af klinik, derfor tilbyder vi nyuddannede terapeuter 6 mdrs gratis medlemskab. Kontingenten i ZCT betales hver halve år, 1. januar og 1. juli. Hvis du ønsker at blive RAB medlem, skal du dog betale et engangsbeløb på kr. 800,00, som er registrerings beløb. For at benytte dig af dette tilbud skal du som nyuddannet melde dig ind, senest 1 mdr. efter afsluttet uddannelse.
  • Erhvervsansvarsforsikring, ZCT har som nogle af de første i landet tegnet en forsikring til vore medlemmer som dækker ved udøvelse af flere alternative behandlingsformer, udover zoneterapi dækker forsikringen blandt andet: Akupunktur, Massage, Kinesiologi, Kranio-sacral terapi, Kiroterapi, Ernæringsterapi, Heilpraktik, Hotstonemassage, Laserterapi og Biopati. Erhvervsansvarsforsikring er kollektiv og dækker alle ZCT's medlemmer. Forsikringen dækker ZCT's zoneterapeuter hvis klienten forlanger erstatning for udøvelsen af en de nævnte alternative behandlingsformer. 

Forsikringen dækker uanset hvor du behandler: I din klinik, på virksomheder rundt i hele landet og ude hos klientens privatadresse. Se forsikringsvilkår her

  • KODA Gramex aftale, ZCT indbetaler kollektivt på vegne af alle sine zoneterapeutmedlemmer et fast årligt gebyr. Alle ZCT's medlemmer kan således frit afspille musik i forbindelse med deres zoneterapi behandlinger.
  • Kliniklisten. På ZCT’s hjemmeside, finde der en klinikliste som alle medlemmer får tilbudt at komme på. Dette er uanset om du er RAB zoneterapeut, akupunktør, massør eller almindelig registret medlem hos os.
  • Kode til Intranet. Når du bliver medlem af ZCT får du automatisk en kode til vores intranet side, hvorfra alle medlemmer frit kan downloade skabeloner til visitkort, brevpapir, gavekort, klientbrochure og logoer.
  • Forum siden. På denne side kan du kommunikere med dine ZCT terapeut kollegaer, her kan du udveklse erfaringer, hvad enten det er klinikdrift, behandlingsforslag ect.
  • Støtte til konferencer. Hvert år afsætter ZCT et beløb til at støtte medlemmer som deltager i konferencer og lign.

   

Bogføring, regnskab og revisor - alt i en pakke

 

ZCT har lavet en aftale med Revisor Bjarne Nybo. For yderlige informationer kontakt Bjarne Nybo på telefon: 40461380

Prisen
Prisen for hele regnskabspakken udgør
Pr. måned kr. 390,- + moms
Ingen opstartsomkostninger og eller gebyrer
Ingen ophørsomkostninger og eller gebyrer
 
Hvad får du?
Adgang til hjemmeside indeholdende elektronisk kassekladde
Vi laver og sender kvartalsvise opgørelser indeholdende: resultatopgørelse, balance, aktiver og passiver.
Kasseregnskab
EDB-kvartalsbalancer
EDB-kontospecifikationer
Momsopgørelser
Beregninger af lønsumsafgift
Årsrapport, årsregnskab  med revisorpåtegning
I din selvangivelse under virksomhedsoplysninger kan der sættes x ved brug af revisorassistance.
 
Gratis ad-hoc besvarelse af mail og telefonsamtaler
Opstarts hjælp til kassekladden
Møder aftales særskilt og evt. honorering aftales forud.
 
Hvordan gør du og hvad gør vi ?
Du registrerer løbende dine bilag i vores elektroniske kassekladde på vores hjemmeside.
 
Du får tilsendt en branchetilpasset kontoplan som skal anvendes ved kontering i kassekladden.
Du får tilsendt brugervejledning
Du går tilsendt kørselsregnskab som kan anvendes.
Opstarts hjælp til førelse af kassekladden evt. via fjernstyring.
 
Når du har registreret dine kassebilag sender du mig en mail om at du er færdig, f.eks. ved et kvartals udgang.
Jeg tager så over og gennemgår din kassekladde.
Jeg afstemmer og gennemgår om du har det hele med.
Jeg laver edb-balancerne og opgørelserne til dig. Printer ud til pdf. format og sender til dig via mail.
Jeg laver så en gang årligt dit årsregnskab som du ligeledes får tilsendt i pdf format.
 
Nemmere kan det vist ikke være.
 
HUSK AT SIGE DU ER FRA ZCT NÅR DU HENVENDER DIG TIL BJARNE NYBO
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                 

zct · tlf. 21 49 07 79 · e-mail: info@zoneconnection.dk