SA terapeuter


Sundhedsforsikring danmark anerkeder den nye titel " Sundhedsaut.: og anerkendt zoneterapeut og akupunktør i ZCT. Vi arbejder i skrivede stund på at få titlen godkendt af diverse sundhedsforsikringer. 

SA, betyder at terapeuten har en autoriseret sundhedsfaglig baggrund.

Den zoneterapeutiske fagforståelse 

 

Projektet  Den zoneterapeutiske fagforståelse er nu færdig og du kan læse hele det færdige projekt ved at klikke på billedet nedenfor.

 

 

ZCT nu godkendt til at kunne RAB registrere massører.

 

ZCT er nu af Sundhedsstyrelsen  godkendt til at RAB registrere massører.  Betingelsen for at blive optaget som RAB massør i ZCT er at uddannelsen som minimum skal udgøre 250 timer i den primære behandlingsform, for at kunne opfylde betingelsen for momsfritagelse og RAB godkendelse. . Du skal udover at være RAB massør også være RAB zoneterapeut. Medlemskontingenten for at være RAB zoneterapeut og RAB massør er kr. 1325,- pr. halvår. Hvis du også er RAB akupunktør koster medlemsskabet kr. 1675,- pr. halvår . Du kan blive RAB massør i ZCT ved at kontakte Anette Hansen på mail: zoneconnection@yahoo.dk .

 Styresignal fra SKAT

 

 

          

 

I Marts udsendte SKAT styresignal vedr. Momsloven.

Kun enkelte af ZCT`s medlemmer bliver direkte berørt af ændringerne, hvis du mener at være en af dem, bedes du henvende dig til Anette Hansen info@zoneconnection.dk

Vi skal opfylde 2 krav for at kunne levere momsfrie ydelser.

1. Behandlingskravet. ”Kun ydelser der har til formål at forebygge, diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder, er omfattet af momsfritagelsen”

Livsfilosofier, personlig velvære, skønhedspleje mv. kan ikke momsfritages.

2. Uddannelseskravet. Minimum 660 undervisningstimer, med følgende fordeling:

Anatomi/fysiologi 200 undervisningstimer

Sygdomslære/ farmakologi 100 timer

Den primære behandlingsform (zoneterapi/akupunktur) 250 timer

Klinikvejledning/klientbehandling 10 timer

Øvrig sundhedsfaglig undervisning (f.eks. Psykologi/ kost) 100 timer

Ydelser uden for den primære behandlingsform.

”En behandler kan levere supplerende ydelser, der ikke falder ind under den primære behandlingsform, til en momsfritagen ydelse uden, at disse ydelser bliver anset for momspligtige. Eksempelvis vil en akupunktør kunne supplere akupunkturen med ryg massage uden at det påvirker momsfritagelsen for den samlede ydelse.” Det må dog kun være en lille del af behandlingen.

E-learning:

Undervisningstimerne kan godkendes som e-learning- under forudsætning af at der afsluttes med eksamen, som SKAL tages ved personligt fremmøde.

F. eks Anatomi/fysiologi – Sygdomslære men ikke Zoneterapi/ Akupunktur.

Styresignalet er gældende fra 1. juli 2012

Dispensation og overgangsperiode.

Som tidligere nævnt vil kun enkelte af ZCT medlemmer blive berørt af styresignalet.

Her er der en frist til 30. juni 2013 til at gennemgå supplerende uddannelse eller tage en eksamen ved personligt fremmøde.

Alle Zoneterapeuter der har taget deres uddannelse på en af zoneconnection Denmarks skoler og afsluttet med eksamen senere end 1999 eller har opnået dispensation efter det gamle styresignal opfylder betingelserne.

 Klik her for at læse mere på SKAT`S hjemmeside

 

ZCT tilslutter sig RIEN

ZCT har meldt sig ind i RIEN (reflexology in European Network). RIEN repræsenterer over 20.000 zoneterapeuter i 20 lande i Europa. Rien er et forum for udveksling af ideer, information og erfaringer mellem de forskellige medlemsorganisationer i Europa. Dens aktiviteter består af:

  • Indkaldelse af regelmæssige europæsike konferencer om zoneterapi
  • Søger indflydelse i Europa Kommissionen mod anderkendelse af zoneterapien i de europæiske lande.
  • Videnskablig forskning i zoneterapi
  • Støtte til nye og eksisterende zoneterapi organisationer med råd og vejledning
  • Arbejder hen imod en harmonisering af standarder for professionel uddannelse i zoneterapi og giver oplysning om aktuelle nationale standarder.
 

RIEN har til formål at at yde støtte til medlemmerne i form af:

  • Årlige møder
  • Deling af gældende standarder inden for hvert enkelt land, til at hjælpe i den videre udvikling og deling af forskning informationer.

RIEN er medlem af European Federation for Komplementær og Alternativ medicin (EFCAM)

Klik her for at læse mere om RIEN

Sygeforsikring danmark giver pr. 1 januar 2012 tilskud til kombinations behandlinher ( zoneterapi og akupunktur. Klik her for at læse mere

NAFKAM

Akupunktører og zoneterapeuter fra Danmark, England, Norge, og Sverige indsamler cases fra positive migræneforløb. Har du lyst til at være med?

 

Som tidligere omtalt i Zoneconnection  er NAFKAM – Nationalt forskningscenter for komplementær og alternativ medicin under Tromsø Universitet i Norge – i gang med at indsamle de gode eksempler på cases fra migrænepatienter, der enten er blevet helbredt eller har fået forbedret migrænen betragteligt ved hjælp af zoneterapi eller akupunktur, og de har brug for din hjælp.

Har du erfaringer med exceptionelt gode sygdomsforløb og lyst til at være med til denne forskning, der både kan udvikle faget og give dig selv god og vigtig viden, så kontakt  ZCT’s formand Anette Hansen, tlf. 22 91 02 58

 

Læs mere om NAFKAM her

Se poster om NAFKAM projektet  her

Direkte link til blanketten der skal udfyldes her

 

ZCT godkendt af Sundhedsstyrelsen til at kunne RAB registrere akupunktører

 

ZCT er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at kunne RAB registrere akupunktører. Betingelsen for at kunne blive optaget som RAB akupunktør i ZCT er dog, at terapeuten i forvejen skal være RAB zoneterapeut hos ZCT.

  • Download ansøgningsskema her
  • Download pressemeddelsen her

Du kan læse mere om at blive RAB akupunktør hos ZCT her

Tilskud fra forsikringsselskaber

Der er enkelte forsikringsselskaber som giver tilskud til zoneterapi og akupunktur. Fælles for mange af dem  er, at deres medlemmer  skal søge om tilskudet hos forsikringsselskabet INDEN behandlingsstart. Så  det er en god ide, at spørge ind til klienternes forsikringen, da mange af dem faktisk ikke er klar over, at de kan få nogle af deres behandlinger dækket.

Vi er i ZCT´S bestyrelse pt. bekendt med at følgende forsikringsselskaber giver tilskud:

Danica

Topdanmark

Codan

Skandia

Tryg

IHI

PFA

Doctorservice

 

 

 
Find en zoneterapeut i dit område - klik her!
zct · tlf. 44 99 99 50 · e-mail: info@zoneconnection.dk