En ZCT zoneterapeut har en uddannelsesbaggrund på minimum 660 timer.

Uddannelsens indhold i grundtræk er gengivet nedenfor. Nogle skoler har et højere timetal og inddrager flere fagområder og emner. Som udgangspunkt er grundfagene på 660 timer dog uændret og i overensstemmelse med reglerne for momsfritagelse af behandlingerne og reglerne for at blive RAB godkendt

Zoneterapi (minimum 255 timer)zcd uddannelse til zoneterapeut massør akupunktør

Der findes over 250 reflekspunkter under og oven på fødderne som er zoneterapeutens redskab.

Du undervises i zonerne på fødderne (inddelt i sammenhængende systemer), meridianlære, visuel foddiagnose og praktiske øvelser og m.m. Du lærer også hvordan meridianerne løber på kroppen og væsentlige akupressurpunkter.

Både almen behandling, behandling af sportsskader og erhvervs zoneterapi indgår i faget. Du vil også blive undervist i gældende regler for alternative behandlere, muligheder og udfordringer, markedsføring, klinik opstart og m.m.

Undervisningen vil være en kombination af teori og praksis (hvor du og dine medstuderende har mulighed får at indøve håndværket på hinanden).

Psykologi (50 timer)

Lær om hvordan vi taler i terapeutiske sammenhænge. Samtale terapi, neuroser, kriser, sorg, kropssprog, girafsprog og m.m.

Hvordan opfatter vi vores medmennesker, klienter og lær at tolke kropssprog, kriser og andre tegn, sådan at der under behandling også kan åbnes op for stress og følelser.

Kost- og Ernæringslære (30 timer)

kost pyramide alternativ behandlerMad skal være din medicin og medicin skal være din mad (Hipokrates).

Lær at understøtte klienten via kosten til en bedre balance og velvære. Supplerende kost er støttende og givende i bl.a. kombination med zoneterapibehandlinger og andre behandlingsformer. Udover almen undervisning i kost og ernæring, vil du også lære om Vitaminer og Mineraler.

Biopati (15 timer)

Biopati er læren om sygdomme der udvikler sig i 7 faser. Sygdomsudvikling finder sted i 7 stadier og via diverse sygdomme indplaceres klienten i bestemt fase der via bl.a. brug af zoneterapi og andre terapiformer giver den enkelte mulighed for at kunne regenere sig igen.

Orientalsk diagnoseterapi (15 timer)

Emnet omhandler ansigtsdiagnose hvor du i ansigtet kan ses diverse ubalancer og sygdomme m.m.

Alle tilstande aflæses i ansigtet. Det være sig fra fysiologiske til psykologiske ubalancer. Lær at læse disse tegn og det er et værdifuldt værktøj/nøgle til at kunne gennemskue klientens problem.

Førstehjælp med hjertemassage (12 timer)

Det ansvarlige i at være zoneterapeut, gør at førstehjælp selvfølgelig er en naturlig del af uddannelsen, så du kan være rustet til at kunne yde førstehjælp på klinikken og ude i samfundet. Faget er kompetencegivende i erhvervslivet.

Klientbehandling / Klinikvejledning (10 timer)

Den enkelte skole tilrettelægger disse timer til behandling af klienter under supervision samt undervisning af klinikvejledning.

Dokumenterede behandlingstimer (50 timer)

Under uddannelsesforløbet skal du give behandlinger til klienter, sådan at indlæring og øvelse giver dig mulighed for faglig feedback. Øvelse giver også rutine og derigennem tryghed og seriøsitet for både klient og behandler.

Anatomi & Fysiologi (200 timer)ZCD fod sener og skelet

Faget udgør læren om kroppens opbygning og funktion.� Vi starter undervisningen fra et nul udgangspunkt, hvor den enkelte studerende ikke i forvejen har kendskab til anatomi og fysiologi. Det er et spændende fag somdet giver dig indblik i kroppens indre unikke funktion og struktur. Det er et grundredskab til forståelse og videreformidling til den enkelte klient når du er færdiguddannet zoneterapeut. 

Sygdomslære og famakologi (100 timer)

Grundfaget har gennem tiderne haft mange navne, blandt andet Patalogi og Sygdomslære, begreberne dækker over det samme grundfag.

Grundfaget giver en gennemgang fra lægelig synsvinkel omkring sygdomme og lidt farmakologi. Der undervises i de mest kendte almindelige sygdomme der giver indblik i hvordan smittekilde, årsagssammenhænge, symptomer og komplikationer udarter sig, sådan at kendskabet giver tryghed for klienten o

  

 

zct · tlf. 21 49 07 79 · e-mail: info@zoneconnection.dk