Zoneconnection bladet

Fagbladet "zoneconnection" udgives 6 gange årligt. Bladet distruberes til alle ZCT's medlemmer samt til alle ZCD skolernes elever.

Bladet udarbejdes og udgives af ZCT - Zoneconnection Terapeutforening.

Det er ikke muligt at tegne abonnement på bladet "Zoneconnection".

Du kan downloade og udprinte tidligere års udgivelser gratis. Klik på en forside herunder for at downloade / åbne en pdf-fil af bladet (vær tålmodig - hvert blad fylder ca. 3 Mb)

For annoncering og ideer til  bladet kontakt redaktør Mette Andersen redaktion.zoneconnection@gmail.com 

 

 
Nr. 1 2013
Nr. 2 - 2013


 

 

 

 

 

Layout, Artikler og annoncering :  

Grafik og tryk: www.tao.dk

  

 

Copyright - mangfoldiggørelse af bladet, indholdet, eller dele heraf, er i henhold til lov om dansk ophavsret ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra ZCT. Dette gælder enhver form for mangfoldiggørelse, det være sig trykning, fotokopiering eller overførsel til elektronisk medie.

zct · tlf. 44 99 99 50 · e-mail: info@zoneconnection.dk